Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contoh Sawer Panganten

Assalammualaikum wr wb
Kali ini saya akan membagikan Contoh Sawer PangantenNyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
Nyambung ka bala rea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan

Seni sunda sawer asli
Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling
Papeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar

Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih
repeh rapih nu salembur
ka cai sing getol mandi
ka darat sing getol solat
pageuh pakuat-pakait
ulah ingkah bali-lahan

ancrubna ngajadi hiji
ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan

Kedalkeun katineung ati
Ka ibu sareng ka rama
Naneda ka Maha Suci
Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami

Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi

Cikaracak Ninggang Batu
Laun-laun jadi legok
Tai Cakcak ninggang huntu
Laun-laun dilebok

1 comment for "Contoh Sawer Panganten"

  1. Jammy Monkey Casino - Jammy Monkey Hotel & Spa
    › rooms 구리 출장샵 › jammy-monkey-casino 서울특별 출장마사지 › rooms › jammy-monkey-casino Play 대전광역 출장샵 Jammy Monkey Hotel & Spa online and securely in 세종특별자치 출장마사지 with instant payments. Register online and start 김제 출장안마 playing.

    ReplyDelete